Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 277
Mikuláš

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 24. 11. 2022

Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých, deti a dospelých sa stretnutie s Mikulášom v nedeľu 4. decembra 2022 o 14,30 hod. do sály KD v Osikove.

UPSVaR

Oznámenie ÚPSVaR Bardejov

Dátum: 15. 11. 2022

Oznámenie ÚPSVaR Bardejov

Verejná schôdza občanov obce - pozvánka

Dátum: 12. 10. 2022

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo obce Osikov pozývajú občanov obce na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2022 (piatok) o 18,30 hod. v sále KD Osikov.

ŽSR

Oznámenie uzávierky priecestia na ceste III/3491 Raslavice - Hertník

Dátum: 12. 10. 2022

Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS - Traťový obvod Prešov týmto oznamuje verejnosti, že v dňoch 26.10.2022 a 27.10.2022 bude vykonaná dočasná úplná uzávierka železničného priecestia na trati Kapušany pri Prešove - Bardejov

VSD

Oznámenie verejnou vyhláškou - VSD, a. s.

Dátum: 3. 10. 2022

VSD, a. s. Košice pripravuje realizáciu stavby "Preizolovanie V 110 kV č. 6754, 6755, 6756 Prešov - Bardejov".
Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2022.

SÚC PSK

Rekonštrukcia cesty III/3491 Vaniškovce - Fričkovce

Dátum: 20. 9. 2022

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Osikov Vám touto cestou oznamuje, že období od 19.09.2022 do 15.12.2022 sa budú vykonávať rekonštrukčné práce na ceste III. triedy č. 3491 v intraviláne obce Osikov /od č. domu 167 po č. domu 195/

HEKO

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 20. 9. 2022

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zber nefunkčných elektrospotrebičov vo štvrtok 22. septembra 2022 o 10,00 hod.

AMO

Zastavme spoločne AMO

Dátum: 24. 8. 2022

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine.

IDS Východ

Zmeny CP od 01.09.2022

Dátum: 22. 8. 2022

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a. s. a eurobus, a. s.)

cyklo1

Bicyklom osikovským chotárom 6.8.2022

Dátum: 7. 8. 2022

Pekná cyklistická sobota. Verím, že sme začali novú cyklistickú tradíciu v Osikove. Vážim si to a chcem sa poďakovať všetkým organizátorom za myšlienku či nápad a organizáciu tejto akcie. Skvelá práca.

nohejbal

Pozvánka na 10. ročník nohejbalového turnaja

Dátum: 4. 8. 2022

Pozývame Vás na jubilejný 10. ročník nohejbalového turnaja v sobotu 13. augusta 2022 od 9,00 hod. na multifunkčnom ihrisku v Osikove.

prevencia kriminality

Preventívne rady pre seniorov

Dátum: 3. 8. 2022

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať

Bicyklom osikovským chotárom

Pozvánka na cyklistické popoludnie

Dátum: 23. 7. 2022

Pozývame všetkých priaznivcov bicyklovania, od najmenších až po najstarších, na cyklistické popoludnie "Bicyklom osikovským chotárom" v sobotu 6. augusta 2022. Začiatok a registrácia od 14,00 hod. na futbalovom ihrisku v Osikove.

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Dátum: 18. 7. 2022

Výbor Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa v Osikove pozýva vlastníkov (podielnikov) PS na valné zhromaždenie dňa 23.07.2022 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu Osikov.

Rekonštrukcia cesty III/3524 Osikov-Bartošovce

Dátum: 24. 6. 2022

V čase od 28.06.2022 do 01.07.2022 bude prebiehať rekonštrukcia cesty III/3524 Osikov - Bartošovce. Rekonštrukcia bude prebiehať v celej dĺžke a profile cesty. Žiadame občanov, aby v tomto čase nevstupovali na vozovku. Ďakujeme za pochopenie.

HaZZ

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 24. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších

HEKO

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 20. 6. 2022

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zber nefunkčných elektrospotrebičov v piatok 24. júna 2022 o 9,00 hod.

Východ road liga Bardejov

7. kolo Východ road ligy Bardejov

Dátum: 20. 6. 2022

V nedeľu 26. júna 2022 sa uskutoční 7. kolo cyklistických pretekov "Východ road ligy Bardejov" v čase od 10,00 hod do 13,00 hod.

Vešelo na valaľe 10. júl 2022

Dátum: 20. 6. 2022

Srdečne pozývame všetkých občanov na kultúrno-spoločenské podujatie Vešelo na valaľe v nedeľu 10. júla 2022, ktoré začne o 14,00 hod. slávnostným otvorením cesty Osikov - Bartošovce (pri kríži na ul. Bartošovská) a pokračovať bude kultúrnym programom v amfiteátri.

Rusadle 04062022

Rusadle na valale

Dátum: 11. 5. 2022

Obec Osikov Vás srdečne pozýva na Rusadľovú zábavu spojenú so stavaním májov po obci v sobotu 4. júna 2022. Do tanca zahrá skupina Dynamic. Vstupné je 20 EUR, v cene je prípitok, 2x večera, káva, občerstvenie. Predpredaj vstupeniek a informácie na Obecnom úrade v Osikove (054/4791 114, 0948 919 495)

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 10. 5. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 16.05.2022 - 17.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Deň matiek

Deň matiek 8. máj

Dátum: 7. 5. 2022Mama ako každá iná. VÝNIMOČNÁ ♥

Deň matiek

Deň matiek - pozvánka

Dátum: 5. 5. 2022

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Osikov Vás srdečne pozývajú na slávnosť Dňa matiek v nedeľu 8. mája 2022 o 15,30 hod. v sále kultúrneho domu. Deti z MŠ a ZŠ v Osikove si svojimi vystúpeniami chcú uctiť a potešiť všetky mamky a staré mamy.

chotár

Upracme si chotár

Dátum: 28. 4. 2022

Obec Osikov v spolupráci s MŠ Osikov a ZŠ Osikov organizuje 4. ročník akcie "Upracme si chotár" v sobotu 30. apríla 2022 so stretnutím o 8,00 hod. pri Obecnom úrade v Osikove.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 28. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 09.05.2022 - 11.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Zápis do MŠ

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Dátum: 22. 4. 2022

Podľa ustanovenia zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy uskutoční v termíne od 9.mája 2022 do 20.mája 2022.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 21. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 03.05.2022 - 06.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

chotár

Upracme si chotár

Dátum: 20. 4. 2022

Obec Osikov v spolupráci s MŠ Osikov a ZŠ Osikov organizuje 4. ročník akcie "Upracme si chotár" v sobotu 23. apríla 2022 so stretnutím o 8,00 hod. pri Obecnom úrade v Osikove. V prípade nepriaznivého počasia bude oznámený náhradný termín.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 19. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 29.04.2022 a 02.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Veľká noc 2022

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 13. 4. 2022

A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
(Jn, 12, 32)

Zobrazené 31-60 z 277

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 24.9.2023, 20:06:17

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
slabý dážď 14 °C 11 °C
pondelok 25. 9. oblačno 22/12 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 26/14 °C
streda 27. 9. takmer jasno 26/14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:199
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:270771

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol