Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 228
Rusadle 04062022

Rusadle na valale

Dátum: 11. 5. 2022

Obec Osikov Vás srdečne pozýva na Rusadľovú zábavu spojenú so stavaním májov po obci v sobotu 4. júna 2022. Do tanca zahrá skupina Dynamic. Vstupné je 20 EUR, v cene je prípitok, 2x večera, káva, občerstvenie. Predpredaj vstupeniek a informácie na Obecnom úrade v Osikove (054/4791 114, 0948 919 495)

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 10. 5. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 16.05.2022 - 17.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Deň matiek

Deň matiek 8. máj

Dátum: 7. 5. 2022Mama ako každá iná. VÝNIMOČNÁ ♥

Deň matiek

Deň matiek - pozvánka

Dátum: 5. 5. 2022

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Osikov Vás srdečne pozývajú na slávnosť Dňa matiek v nedeľu 8. mája 2022 o 15,30 hod. v sále kultúrneho domu. Deti z MŠ a ZŠ v Osikove si svojimi vystúpeniami chcú uctiť a potešiť všetky mamky a staré mamy.

chotár

Upracme si chotár

Dátum: 28. 4. 2022

Obec Osikov v spolupráci s MŠ Osikov a ZŠ Osikov organizuje 4. ročník akcie "Upracme si chotár" v sobotu 30. apríla 2022 so stretnutím o 8,00 hod. pri Obecnom úrade v Osikove.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 28. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 09.05.2022 - 11.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Zápis do MŠ

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Dátum: 22. 4. 2022

Podľa ustanovenia zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy uskutoční v termíne od 9.mája 2022 do 20.mája 2022.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 21. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 03.05.2022 - 06.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

chotár

Upracme si chotár

Dátum: 20. 4. 2022

Obec Osikov v spolupráci s MŠ Osikov a ZŠ Osikov organizuje 4. ročník akcie "Upracme si chotár" v sobotu 23. apríla 2022 so stretnutím o 8,00 hod. pri Obecnom úrade v Osikove. V prípade nepriaznivého počasia bude oznámený náhradný termín.

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 19. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 29.04.2022 a 02.05.2022 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu rekonštrukcie, opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

Veľká noc 2022

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 13. 4. 2022

A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
(Jn, 12, 32)

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 12. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 20.04. - 21.04.2022 v čase od 08:10 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 6. 4. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch 11. - 13.04.2022 v čase od 08:10 hod. do 15:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy takto:

HaZZ

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 4. 2022

OR HaZZ v Bardejove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 05. apríla 2022 od 15,00 hod.

bus

Pozvánka na zájazd

Dátum: 31. 3. 2022

Obec Raslavice dňa 09. apríla 2022 (sobota) organizuje nákupný zájazd do poľského mesta Nowy Targ. Cena za dopravu je 8,00 EUR / osoba.

deň učiteľov

Deň učiteľov trochu netradične

Dátum: 31. 3. 2022


.....„Náš učiteľ, náš učiteľ, od kriedy celý biely.
Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli......
(Milan Lasica)

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu

Dátum: 29. 3. 2022

Aj naša obec sa počas víkendu 11. - 13.03.2022 zapojila do humanitárnej zbierky pre obyvateľov Ukrajiny. Časť zbierky, hlavne trvanlivé potraviny, bola odovzdaná Obci Hertník, p. starostovi Ing. Semanekovi,

chotár

Upracme si chotár - 4. ročník

Dátum: 29. 3. 2022

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa plánovaná akcia v sobotu 02. apríla 2022 neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

HaZZ

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove podľa § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

HEKO

Zber nefunkčných elektrospotrebičov 01.04.2022

Dátum: 25. 3. 2022

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zber nefunkčných elektrospotrebičov v piatok 1. apríla 2022 o 8,00 hod.

erb obce

Klub dôchodcov v Osikove

Dátum: 24. 3. 2022

Obec Osikov spolu s prípravným výborom na založenie miestnej organizácie Klubu dôchodcov v našej obci oznamujeme starobným dôchodcom, ktorí majú záujem o členstvo v tomto klube, aby sa prihlásili na OcÚ v Osikove telefonicky, e-mailom alebo osobne do 31.03.2022.

HaZZ

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 23. 3. 2022

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove

OR PZ

Polícia upozorňuje

Dátum: 21. 3. 2022

OR PZ v Bardejove informuje verejnosť, ako postupovať v prípade, že ste spôsobili škodu svojim vozidlom na inom vozidle na parkoviskách obchodných domov a bytových blokov.

Ukrajina

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Dátum: 7. 3. 2022

Vážení občania,
vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Osikov zapája do "Logistického modelu KOMUNÁL", ktorý bol pripravený ZMOS v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví (KBS) a charity.

Ukrajina

Informácie MV SR a MZVEZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Dátum: 28. 2. 2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracovalo informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.

erb obce

Úprava úradných hodín na OcÚ

Dátum: 28. 2. 2022

S účinnosťou od 01. marca 2022 sa upravujú úradné hodiny na Obecnom úrade v Osikove takto:
Pondelok 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00 hod.
Utorok 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00 hod.
Streda 7,30 - 12,00 13,00 - 17,30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7,30 - 12,00 hod

Xawax aréna

Pozvánka na verejné korčuľovanie

Dátum: 21. 2. 2022

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Osikov Vás pozývajú na verejné korčuľovanie dňa 23. februára 2022 (streda) v čase od 19,00 hod. do 20,00 hod. na zimnom štadióne (Xawax aréna) v Bardejove. Vstup voľný, doprava na vlastné náklady.

PZ SR

Polícia upozorňuje

Dátum: 14. 2. 2022

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove informuje verejnosť o prebiehajúcich opatreniach zo strany polície vykonávaním zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke. Viac v prílohe.

Oznámenie o neuskutočnení zasadnutia OZ

Dátum: 11. 2. 2022

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a verejnosti, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Osikov naplánované na deň 11.02.2022 sa neuskutoční z dôvodu neúčasti viacerých poslancov, takže nebude uznášaniaschopné a nebude zasadať. Zasadnutie sa uskutoční 18.02.2022.

VVS

Odstávka vodovodného potrubia - oznámenie

Dátum: 7. 2. 2022

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, VVS, a. s. závod Bardejov podľa zákona č. 442/2002 Z. z. § 20 ods. 2 oznamuje, že dňa 17.02.2022 v čase od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude v obci Osikov prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Zobrazené 1-30 z 228

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je piatok, 20.5.2022, 7:12:58

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
1
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 19. 5. 2022
jasná obloha 22 °C 4 °C
piatok 20. 5. zamračené 23/7 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 21/10 °C
nedeľa 22. 5. polojasno 18/7 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 1113
CELKOM: 161608

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol