Menu
Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Súčasnosť

Súčasnosť obce Osikov

 

DEDINA AKO HOSPODÁR

Obyvateľov obce zamestnáva predovšetkým Agro Čergov, s.r.o. Osikov, ktoré sa orientuje hlavne na poľnohospodárku prvovýrobu. Obec spolupracuje s Pozemkovým spoločenstvom pánskeho a sedliackeho lesa v Osikove, ktorého hlavnou činnosťou je výsadba, údržba, ťažba dreva, tiež výchova lesných porastov a ich ochrana. Brigádnicky pri čistení lesa či poľnohospodárskych prácach vypomáhajú občania a organizácie (TJ, rodičia žiakov MŠ a ZŠ). .

Infraštrukturálna výspelosť:
- obec je plne plynofikovaná,
- napojená na verejný vodovod, rozšírenie (v rámci Čergovského skupinového vodovodu),
- kanalizáciu so spoločnou čistiarňou odpadových vôd (aj susedná obec Fričkovce),
- máme zrekonštruované verejné osvetlenie a obecný rozhlas,
- perspektívnou sa javí oblasť využitia lesnej i poľnohospodárskej biomasy ako potenciálne obnoviteľné zdroje energií,
- v obci sú dvaja stolári živnostníci (vyrábajú okná, dvere, nábytok a iné drevárske výrobky
- dielňa na opravu elektrospotrebičov a elektromotorov,
- dielňa na výrobu obuvi,
- dvaja výrobcovia keramiky,
- živá je tradičná výroba domáceho náradia z prútia, či dreva.
 

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Obec svoj územný rozvoj riadi v zmysle schváleného územného plánu v intenciách jeho záväznej a smernej časti. Súčasťou tohto úsilia v intenciách stanovených regulatívovýchto sa snaží vytvárať podmienky pre rozšírenie zastavanej časti ale aj obnovy jestvujúceho stavebného fondu.

Obnovené objekty:
- objekt ZŠ - zrekonštruovaná z pôvodnej budovy
- prístavba ku kostolu - Dom nádeje (smútku)
- požiarna zbrojnica - prístavba
- objekt Domu kultúry - rekonštrukcia soc. zariadení
- zariadenie športového areálu - zateplenie a plynofikácia
 
Rekonštrukcia verejných plôch:
- obnova zelene,
- v areáli Materskej školy boli osadené nové preliezky, hojdačky, besiedka, (v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom a rodičmi),
- o údržbu zelene a parkov a celkovú čistotu v obci sa už niekoľko rokov starajú pracovníci Malých obecných služieb.
- trvalá starostlivosť občanov o predzáhradky rodinných domov.
 
Ďalšie aktivity:
- miestny potok je pravidelne čistený, pričom o jeho čistotu sa starajú aj občania popri svojich domoch.
- v obci je vybudovaný verejný vodovod, plynofikácia, kanalizácia s napojením na spoločnú čistiareň odpadových vôd (aj obec Fričkovce)
- na území obce neregistrujeme nepovolené skládky odpadov, komunálny odpad zneškodňovaný mimo jej kataster na Skládku odpadov v Bartošovciach.
- úspešne realizujeme separovaný zber kovov, plastov, PET fliaš a iný obalový odpad, zber skla, papiera, taktiež nebezpečný odpad - akumulátory.
 
Perspektívne projektové zámery:
- pripravujeme rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu autobusových zastávok a obecných chodníkov.
- máme spracovaný a podaný projekt na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
- pracujeme na projekte výstavby chodníkov a autobusových zastávok,
- projekte Rekonštrukcia regulácie potoka
- projekte výstavby novej miestnej komunikácie s celou infraštruktúrou.
 

DEDINA AKO KLENOTNICA

Snažíme sa o zachovávanie ľudových tradícií a zvyklostí v obci, a to hlavne prácou s mladou generáciou uchovávaním úcty ku kultúrnym a historickým hodnotám.

V obci pracujú dve keramické dielne, ktorých upomienkové originálne darčeky a suveníry sú prezentované na Slovensku, aj v zahraničí. V každej domácnosti sa dodnes zachovávajú staré zvyky, výšivky, ľudové jedlá (hlavne známa „ošikovská kapusta", ktorá bola si vyslúžila širokú mediálnu publicitu - Rádio Regina).

Už niekoľko desiatok rokov v Osikove tradície a zvyky prezentuje ženská aj mužská spevácka skupina - Folklórny súbor Osikovčan pracuje pri MO Matice Slovenskej, úspešný tu aj Detský folklórny súbor Osikovčanik, činnosť ktorého je riadená pedagogickým zborom miestnej ZŠ.

Mužská a ženská spevácka skupina reprezentuje našu obec na domácich a zahraničných podujatiach (folklórne slávnosti, či iné kultúrno - spoločenské podujatia doma i v zahraničí ).

FS Osikovčan nahral a vydal CD a mgf.kazetu Hej, hore Ošikovem s pozitívnym ohlasom aj v zahraničí (Veľkej Británia).

Organizované podujatia:
- Folklórna skupina každoročne organizuje „Stavanie májov".
- MO Únie žien Slovenska organizuje súťaž „O najkrajšiu záhradku", zúčastňuje sa výstavy kraslíc v HOS v Bardejove.
- Obecný úrad tradične každoročne organizuje „Stretnutie s dôchodcami".
- „Fašiangový ples".
- „Majáles, resp. Juniáles".
- „Deň matiek".
- „Mikuláš".

Obec leží na východnom úpätí Čergovského pohoria, ktorého územie je ideálne pre rozvoj agroturistiky a tvorí nástupnú zónu do prekrásnej prírodnej scenérie, s potenciálom ekoturistiky, poľovníckej turistiky, pešoturistiky i cykloturistiky...

 

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Výchovu, vzdelávanie a osvetu zabezpečuje obec spolu s miestnymi školskými zariadeniami (MŠ a ZŠ), ktorých spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Obec ďalej spolupracuje s občianskymi združeniami, ako sú Únia žien Slovenska, MO Matice Slovenskej, Futbalový oddiel Družstevník Osikov, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Poľana Osikov.

Spôsob angažovania obyvateľov: verejné schôdze, miestny rozhlas, zasadnutia OZ, plagáty, pozvánky. Obec zamestnáva 8 opatrovateliek, ktoré sa starajú o starších a invalidných občanov. Na šport a oddych nám slúži futbalový areál pri miestnej TJ, školské ihriská a tenisový areál.

 

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Koncepcia všestranného rozvoja obce je zapracovaná v Programe obnovy a rozvoja obce Osikov.

Potenciál cestovného ruchu:
- Stravovacie služby v obci poskytuje jedáleň pri Agro Čergov, s.r.o. Osikov, tiež Školská jedáleň pri MŠ, zariadenie BAR, či miestne „Pohostinstvo".
- Kultúrno - spoločenské vybavenie - Dom kultúry so sálou (o kapacite 250 miest).
- Predaj suvenírov organizujeme cez obecný úrad, MO MS a výrobcov keramiky.
- Sprievodcovské služby zabezpečuje OcÚ svojimi pracovníkmi.
- Ponuka: - CD a MC „Hej, hore Ošikovem", programy FS Osikovčan, umelecko-úžitková keramika a suveníry 2 keramických dielní, ľudové jedlá (Ošikovská kapusta).
- Agroturistika - turistické chodníky, poľovnícky revír - pohorie Čergov.
- Zaujímavosti: rím.-kat. kostol sv. Michala z roku 1612, kaplnky.
- Ponuka: zábavný program s vystúpením speváckej skupiny mužov a žien a detského folkl. súboru.
- Ideálne podmienky pre oddych a turistiku - turistické chodníky - Čergovské pohorie.

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 24.6.2024, 15:16:21

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
polojasno 22 °C 12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/12 °C
streda 26. 6. slabý dážď 25/14 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 26/17 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:259
TÝŽDEŇ:259
CELKOM:341998

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol