Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 83
erb

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Osikov 26.06.2020

Dátum: 24. 6. 2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Osikov 26.06.2020

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

Dátum: 23. 6. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027" je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Osikove počas úradných hodín do 07.07.2020.

Osikovčan

Vešelo na valale 2020 - oznam o neuskutočnení

Dátum: 12. 6. 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa plánované kultúrne podujatie Vešelo na valale dňa 28. júna 2020 neuskutoční.

traktor

Oznam - STK na farmárske vozidlá

Dátum: 12. 6. 2020

Oznamujeme tým občanom, ktorí vlastnia a používajú vozidlá s obmedzenou prevádzkou, t. j. traktory, malotraktory a vlečky, že je možnosť zabezpečiť mobilnú STK súkromnou firmou. Kontrola je naplánovaná 15.08.2020 v obci Raslavice. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Raslaviciach, p. Markušová (0917 708 651), kde im budú podané bližšie informácie.

PSK

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 11. 6. 2020

Úrad Prešovského samosprávneho kraja za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás žiada o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

SAD Prešov

Zmeny v cestovných poriadkoch SAD platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Dátum: 1. 6. 2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na našej web stránke https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14 . Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.05.2020

Dátum: 26. 5. 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.05.2020

HEKO

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 22. 5. 2020

Spoločnosť H+EKO, s. r. o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v piatok 29.05.2020 o 08,00 hod.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou a tak zabezpečili pracovníkom bezproblémovú nakládku.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 20. 5. 2020

"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Terňa" - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 13. 5. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Raslavice

Žiadosť o peňažný príspevok

Dátum: 12. 5. 2020

Na požiadanie nášho rodáka Jozefa Šinaľa, ktorý je po úraze na invalidnom vozíku už 23 rokov, touto cestou chceme osloviť a požiadať spoluobčanov, ktorí môžu prispieť Jozefovi peňažným príspevkom na kúpu automobilu s plošinou na ľahší presun k lekárovi, na rehabilitácie a podobne. Ako všetci vieme, stará sa oňho manželka, ale rokmi, keďže je už ťažší, s námahou ho aj s dcérou dávajú a vyberajú z auta.

Upracme si chotár

Vydarená akcia "Upracme si chotár"

Dátum: 9. 5. 2020

Jarné obdobie si zvykneme spájať aj s jarným upratovaním doma aj v okolí. Dnešná slnečná sobota priala 2. ročníku akcie „Upracme si chotár“, ktorá bola zameraná na vyčistenie odpadu v okolí našej obce.

Deň matiek

Deň matiek 10. máj

Dátum: 9. 5. 2020

Drahé mamy, mamky, mamičky,

pri príležitosti Vášho sviatku Vám z celého srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte, za Vašu lásku, obetavosť a trpezlivosť. Na príhovor našej Nebeskej matky Vám vyprosujeme veľa zdravia, radosti a Božích milostí.
Krásny deň matiek!

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

KBS

Informácie Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska

Dátum: 6. 5. 2020

Oddnes sa u nás obnovili verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami.

Deň Zeme

Akcia "Upracme si chotár"

Dátum: 4. 5. 2020

Obec Osikov spolupráci s MŠ a ZŠ v Osikove organizuje dobrovoľnú akciu "Upracme si chotár" v sobotu 9. mája 2020.
Zraz bude o 8,00 hod. pred OcÚ, kde budú vydané ďalšie pokyny.

SAD Prešov

Informácia o režime dopravy SAD Prešov od 01.05.2020

Dátum: 30. 4. 2020

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Zápis detí do MŠ

Oznam k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Osikov

Dátum: 29. 4. 2020

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30.04. - 31.05.2020.

Slovenská pošta

Informácie Slovenskej pošty, a. s.

Dátum: 24. 4. 2020

Skrátené otváracie hodiny pobočiek zrušené

Kosit

Zmena vývozu TKO

Dátum: 21. 4. 2020

Firma KOSIT, a. s., regionálne stredisko Prešov informuje občanov o zmene termínu vývozu TKO, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 07. mája 2020, namiesto plánovaného termínu 08. mája 2020, kedy je štátny sviatok.
Zároveň od 30. marca 2020 obnovuje zber triedených zložiek odpadu z obcí podľa dohodnutého harmonogramu.

Leták "Seniori, sme tu pre Vás!"

Dátum: 17. 4. 2020

OR PZ v Bardejove požiadalo o zverejnenie informačného materiálu „SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom“ za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19. Viac v prílohe.

Veľká noc 2020

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 9. 4. 2020

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva,
smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
a pravú veľkonočnú radosť

zo srdca prajú
Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
a zamestnanci Obce Osikov

PSK

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Dátum: 7. 4. 2020

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

ČSSZ

Oznámenie ČSSZ Praha

Dátum: 3. 4. 2020

ČSSZ Praha po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31.05.2020 (termín sa môže zmeniť) bude akceptovať potvrdenia o žití aj bez úradného overenia podpisu dôchodcu. Tlačivo príjemca dôchodku len vyplní, vlastnoručne podpíše, doplní dátum a zašle ČSSZ. Na tlačive tiež uvedie dôvod, prečo nebol podpis úradne overený - mimoriadna situácia v SR (COVID-19). Viac informácií v prílohe.

DMC KE

Odporúčanie DMC pre členov Živého ruženca

Dátum: 2. 4. 2020

Dominikánske mariánske centrum Košice v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 odporúča nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca. Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva po celú dobu tohto odporúčania. V modlitbe sa zjednotíme duchovne. Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu. Toto odporúčanie platí do odvolania.

Kosit

Obnovenie zberu triedených zložiek odpadu

Dátum: 27. 3. 2020

Firma KOSIT, a. s. Košice od 30. marca 2020 obnovuje zber triedených zložiek odpadu z obcí podľa dohodnutého harmonogramu.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 25. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Slovenská pošta

Slovenská pošta upravila otváracie hodiny pobočiek

Dátum: 24. 3. 2020

Slovenská pošta upravila otváracie hodiny pobočiek

PSK zavádza v prímestskej autobusovej doprave špeciálny prázdninový režim

Dátum: 23. 3. 2020

PSK zavádza v prímestskej autobusovej doprave špeciálny prázdninový režim.
Do platnosti vstupuje od 23. marca 2020.

abuke

Inštrukcie Košickej arcidiecézy

Dátum: 20. 3. 2020

Inštrukcie Košickej arcidiecézy II.

Oznam KOSIT, a.s.

Dátum: 20. 3. 2020

Kam patria použité rúšky

Zobrazeno 1-30 z 83

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 9.7.2020, 19:20:27

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 7. 2020
slabý dážď 20 °C 13 °C
piatok 10. 7. oblačno 27/14 °C
sobota 11. 7. mierny dážď 27/13 °C
nedeľa 12. 7. mierny dážď 16/10 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 50
TÝŽDEŇ: 349
CELKOM: 43020

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol