Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 137
testovanie covid

Antigénové testovanie - piatok 05.03.2021

Dátum: 2. 3. 2021

Antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v piatok 05. marca 2021 od 15,00 hod. do 19,00 hod. na MOM pri OcÚ v Osikove podľa harmonogramu v prílohe. Počet čakajúcich pred odberným miestom si môžete pozrieť prostredníctvom webkamery.

VVS

Odstávka vodovodného potrubia

Dátum: 1. 3. 2021

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, VVS, a. s. závod Bardejov podľa zákona č. 442/2002 Z. z. § 20 ods. 2 oznamuje, že dňa 18.03.2021 v čase od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude v obci Osikov prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Prevádzka MŠ a ZŠ od 01. marca 2021

Dátum: 28. 2. 2021

V ZŠ Osikov od 01.03.2021 prebieha prezenčné vyučovanie, funguje aj ŠKD a ŠJ pre žiakov ZŠ.
MŠ Osikov z dôvodu aktuálnej karantény zamestnancov bude zatvorená.

covid

Antigénové testovanie - piatok 26.02.2021

Dátum: 24. 2. 2021

Antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v piatok 26.02.2021 od 15,00 hod. do 19,00 hod. na MOM pri OcÚ Osikov.

Prevádzka škôl a školských zariadení počas jarných prázdnin

Dátum: 20. 2. 2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v obci a na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove a po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ Osikov prerušená od 22.02.2021 (pondelok) minimálne do 28.02.2021.

testovanie covid

Antigénové testovanie - piatok 19.02.2021

Dátum: 18. 2. 2021

V piatok 19. februára 2021 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod. bude na MOM pri Obecnom úrade v Osikove prebiehať antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19.

testovanie covid

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 sobota 13.02.2021

Dátum: 11. 2. 2021

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 na uskutoční v sobotu 13. februára 2021. Testovať sa budú len tí občania, ktorí sa registrovali emailom na obecosikov@obecosikov.sk do piatku 12.02.2021 do 8,00 hod.

Návrat do škôl 2021 - oznam pre rodičov

Dátum: 8. 2. 2021

Na základe odporúčania regionálneho hygienika a po dohode so zriaďovateľom škôl a školských zariadení v obci, budú MŠ, ZŠ a ŠJ v prevádzke od stredy 10. februára 2021.

Oznam pre rodičov - prevádzka MŠ a ZŠ

Dátum: 7. 2. 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu a aktuálne informácie týkajúce sa epidemiologickej situácie v okrese Bardejov, Krízový štáb obce Osikov na svojom dnešnom zasadnutí prijal uznesenie, že Materská škola a Základná škola v Osikove budú minimálne do 8. februára 2021 (vrátane) zatvorené.

testovanie covid

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19

Dátum: 5. 2. 2021

Dňa 6. februára 2021 (sobota)sa v našej obci uskutoční antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie bude prebiehať na mobilnom odberovom mieste pri obecnom úrade.

prevencia kriminality

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov - preventívne rady pre občanov

Dátum: 4. 2. 2021

Policajný zbor SR upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

Výsledky skríningového testovania v obci Osikov

Dátum: 26. 1. 2021

Výsledky skríningového testovania v obci Osikov za MOM č. 47-00322482-A0001 dňa 23. januára 2021:

Skríningové testovanie COVID-19 v našej obci 23. januára 2021. 1

Skríningové testovanie COVID-19 v našej obci 23. januára 2021.

Dátum: 23. 1. 2021

Aktuálny stav pred odberovým miestom si možete overiť prostredníctvom webkamery.

testovanie covid

Skríningové testovanie COVID-19

Dátum: 20. 1. 2021

V rámci projektu "Zachráňme spolu životy" je v obci Osikov zriadené Mobilné odberové miesto pri OcÚ. Skríningové antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 23. januára 2021 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod., s prestávkou od 12,00 hod. do 13,00 hod.

testovanie covid

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

Dátum: 19. 1. 2021

Dňa 23. januára 2021 (sobota) bude v našej obci prebiehať celoplošné (skríningové) testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Bližšie informácie Vám poskytneme v priebehu týždňa.

Oznam pre rodičov a žiakov MŠ a ZŠ

Dátum: 15. 1. 2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a na základe aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR bude prevádzka Materskej školy a školskej jedálne Osikov od 18.01.2021 do odvolania naďalej prerušená. Žiaci 1. stupňa ZŠ Osikov pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Oznam obecného úradu

Dátum: 9. 1. 2021

Vážení občania, na základe Vyhlášky č. 3/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR Vám oznamujeme, že od 11. januára 2021 do odvolania je Obecný úrad v Osikove zatvorený. Ďalšie informácie a prípadné zmeny nájdete na webstránke obce a úradnej tabuli.

Odpočet stočného za rok 2020

Dátum: 30. 12. 2020

Vážení občania, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Bardejov a na základe Uznesenia vlády SR č. 804/2020, ktorým bol vyhlásený zákaz vychádzania Vás chceme požiadať o súčinnosť pri odpočte stavov vodomerov potrebných pre fakturáciu stočného.

SODB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 28. 12. 2020

Štatistický úrad SR pripravil pre občanov informatívne videá a linky na najčastejšie otázky a odpovede k SODB 2021.

kostol

Oznam farského úradu v Osikove

Dátum: 23. 12. 2020

Na základe rozhodnutia okresného hygienika v Bardejove začínajú platiť sprísnené opatrenia pre slávenie verejných bohoslužieb. Od 24. decembra 2020 do odvolania sú zakázané verejné bohoslužby. Kňazi budú aj naďalej celebrovať sväté omše, aj keď bez účasti verejnosti podľa zapísaných úmyslov.

Požehnané vianočné sviatky

Dátum: 21. 12. 2020

Požehnané vianočné sviatky

Oznam obecného úradu

Dátum: 21. 12. 2020

Oznamujeme občanom, že zamestnanci Obecného úradu v Osikove v čase od 21.12.2020 do 03.01.2021 čerpajú dovolenku. V prípade potreby môžete kontaktovať OcÚ emailom na: obecosikov@obecosikov.sk, telefonicky na č. tel. 0948 919 495 alebo 0908 984 182.

kostol

Oznam Farského úradu v Osikove

Dátum: 12. 12. 2020

Sväté omše od soboty 12. decembra 2020 až do odvolania budú vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Osikove ako aj na filiálkach Fričkovce a Vaniškovce slávené bez prítomnosti verejnosti.

covid

Aktuálne informácie k ochoreniu COVID-19

Dátum: 11. 12. 2020

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie a aktuálnych informácií z RÚVZ v Bardejove o počte pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v našej obci Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie základných hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 23. 11. 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obce propagačné materiály.

RVPS

Africký mor ošípaných - upozornenie

Dátum: 11. 11. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov upozorňuje občanov - chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k africkému moru ošípaných (AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice. Keďže dochádza k ďalšiemu šíreniu AMO u diviačej zveri, RVPS Bardejov opakovane vyzýva občanov na dodržiavanie zásad biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov domácich ošípaných a na obmedzenie pohybu v lese.

Kosit

Zmena termínu vývozu triedeného odpadu SKLO

Dátum: 9. 11. 2020

Spoločnosť KOSIT, a. s. informuje občanov o zmene termínu vývozu triedeného odpadu SKLO. Vývoz sa bude realizovať v sobotu 14.11.2020 namiesto 26.11.2020.

2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19

Dátum: 6. 11. 2020

2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa uskutoční v dňoch 07.11.2020 (sobota) a 08.11.2020 (nedeľa) v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. s prestávkou od 12,00 hod. do 12,45 hod. a 17,00 hod do 17,30 hod. Testovanie bude prebiehať na odberovom mieste pred Obecným úradom v Osikove.

VSD

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum: 5. 11. 2020

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. Košice vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Osikov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Celoplošné testovanie na COVID-19 - "Spoločná zodpovednosť"

Dátum: 30. 10. 2020

Aj tento víkend 31.10.2020 a 01.11.2020 bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID-19. Testovanie bude v čase od 7,00 hod do 21,30 hod. s prestávkou od 12,00 hod. do 12,45 hod. a 18,00 hod. do 18,45 hod.

Zobrazeno 1-30 z 137

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je piatok, 5.3.2021, 4:34:53

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, piatok 5. 3. 2021
rain and snow 5 °C -4 °C
sobota 6. 3. polojasno 1/-4 °C
nedeľa 7. 3. jasná obloha 4/-4 °C
pondelok 8. 3. slabé sneženie 4/-4 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 13
TÝŽDEŇ: 603
CELKOM: 74313

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol